تعرفه قیمت چاپ

بسیار محبوب

لیبل

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

250 ت

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)

پرفروش ترین

تراکت

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

280 ت

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)

پربازدید ترین

بروشور

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

350 ت

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)

پربازدید ترین

کتاب

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

15 م

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)

بسیار محبوب

پاکت

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

700 ت

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)

پرفروش ترین

کاتالوگ

نوع چاپ افست در تیراژ بالای 1000 عددی

800 ت

به بالا (با توجه به نوع کاغذ و سایز)